ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,364

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง


วัดผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

จุดชมวิวภูเขา

กราบไหว้พระด้านใน

ทิวเขาสวยงามมากจริงๆ

ด้านล่างของวัดซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

บรรยากาศ

วิวรอบๆ ของวัดผาซ่อนแก้ว

วิวรอบๆ ของวัดผาซ่อนแก้ว

วิวรอบๆ ของวัดผาซ่อนแก้ว

วิวรอบๆ ของวัดผาซ่อนแก้ว

อยู่ในช่วงปรับปรุง

อยู่ในช่วงปรับปรุง

กล้วยปิ้งใกล้ๆ วัดผาซอ่นแก้ว

กล้วยปิ้งใกล้ๆ วัดผาซอ่นแก้ว

กล้วยปิ้งใกล้ๆ วัดผาซอ่นแก้ว

กล้วยปิ้งใกล้ๆ วัดผาซอ่นแก้ว

ร้านขายของ

ร้านขายของ

จุดถ่ายภาพสวยๆ

จุดถ่ายภาพสวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --