ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 981

แก่งบางระจัน

แก่งบางระจัน เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ยาวราวประมาณ 300 เมตร อยู่บริเวณลำน้ำเข็ก ติดกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่บริหารจัดการโดยกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมป่าระยะสั้นๆ ที่สำคัญเป็นแหล่งแมงกะพรุนน้ำจืดแห่งเดียวของไทย เป็นสัตว์น้ำตัวใสๆ ขนาดเล็กประมาณเท่าเหรียญ 10 บาท ช่วงที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นจะเป็นระยะเมดูซา หรือระยะที่แมงกะพรุนมีลักษณะคล้ายร่ม ในช่วงสืบพันธ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --