ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,338

จุดชมวิวเขารัง

เป็นจุดชมวิวที่กว้างไกล บนเนินเขา ตรงศาลเจ้าพ่อเขารัง บนทางหลวง 113 ถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปิดเมืองเพชรบูรณ์ ถนนสายนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนที่สร้างทางจำนวนมาก โดยเสียชีวิต ด้วยโรคไข้มาลาเรีย

การเดินทาง

อยู่บนเส้นทางสายทางหลวง 113 เมืองเพชรบูรณ์ - ตะพานหิน จ.พิจิตร จุดบนเนินเขา ตรงศาลเจ้าพ่อเขารัง ในเขตอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์

-- ดูเพิ่ม --