ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 414

วัดบุญยืน

วัดบุญยืน วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเวียงสา  มีโบสถ์และเจดีย์ศิลปะล้านนาที่งดงามอ่อนช้อย บนผนังของโบสถ์มีงานปูนปั้น ฝีมือของช่างพื้นถิ่นเป็นรูปตัวละครในวรรณคดีที่เหมือนกับตัวการ์ตูน วัดนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่เชื่อว่ามีหนึ่งเดียวในโลกก็คือประเพณีใส่บาตรเทียน ซึ่งทำกันสืบเนื่องมาราวๆ 200 ปีแล้ว