ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 482

น้ำตกห้วยหาด

น้ำตกห้วยหาด เป็น น้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม อยู่ท่ามกลางหน้าผาสูง มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยหาดที่มีต้นกำเนิดจากดอยจี๋ เป็นน้ำตกขนาดกลาง ความสูงประมาณ 3 ชั้นในฤดูหนาวดอกไม้ป่าในบริเวณรอบๆ จะผลิตดอกเหลือง สีแดง  สีส้ม ติดกับผืนป่าเขียวขจี มองดูชื่นตา เบื้องล่างมีแอ่งน้ำกว้างสามารถเล่นน้ำได้ ตัวน้ำตกมีความสวยงาม