ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 758

วังศิลาแลง

วังศิลาแลง เป็นรอยแยกของแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ถูกกระแสน้ำไหลผ่านอย่างยาวนานจนเกิดเป็นริ้วรอยโค้งบนพื้นผิว และ เกิดวังน้ำหลายวังเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นับเป็น "Unseen เมืองน่าน" บ้างก็เรียก "แกรนด์แคนยอนเมืองปัว" วังศิลาแลงมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ลงเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำไม่สูง แต่ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก จึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทางเข้าก็ยังเป็นเพียงทางเดินขนาดเล็กค่อนข้างรก