ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 451

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน บ้านหาดผาขนเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่าน ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั่งแพไป พร้อมชิมอาหารและชมทิวทัศน์แม่น้ำน่าน หากสนใจพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ ทางชุมชนก็มีที่พักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้บริการ

กิจกรรมล่องแพท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536 หลังจากชาวบ้านพบว่าปลาในแม่น้ำที่เคยมีประมาณ 80 ชนิดหายไปกว่าครึ่งจากการลักลอบชอร์ตปลา จึงช่วยกันทำแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำและดูแลรักษาแม่น้ำควบคู่ไปด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ ของ  โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน ได้แก่ เดินเที่ยวในชุมชน ล่องแพ