ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 588

พิพิธภัณฑ์วัดนาปัง

พิพิธภัณฑ์วัดนาปัง  วัดนาปังมีอายุหลายร้อยปี ในบริเวณวัดมีกุฏิปูนเก่าแก่ที่จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์วัดนาปัง จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2538 วัดนาปังสร้างกุฏิหลังใหม่และจะทำบุญฉลอง ชาวบ้านประชุมกันและมีโครงการจะรื้อโฮงครูบาบุญศรีเพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวาง แต่กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้ขอให้ไม่รื้อถอน โดยจะใช้กุฏิหลังเก่านี้เป็นที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรพบุรุษของชุมชนเคยใช้ทำมาหากิน ต่อมาปี พ.ศ. 2542 รร.น่านนครเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ชุมชนนี้ จึงเสนอโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โดยมีบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุน และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน และมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา มาช่วยปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงให้เป็นระบบและน่าสนใจยิ่งขึ้น