ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,164

บ้านปากนาย

    บ้านปากนาย เป็น หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเลสาบเหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีทิวทัศน์สวยงามโอบบริเวณด้วยทิวเขาเขียวขจีโดยรอบมีเรือนแพ ซึ่งเปิดเป็นร้านอาหาร จากบ้านปากนายสามารถเช่าเรือล่องไปตามลำน้ำน่านสู่อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีทิวทัศน์เป็นป่าเขาสวยงามมาก ชาวบ้านปากนาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีแพร้านอาหารให้เลือกชิมปลาจากเขื่อน เช่น ปลาบู่ ปลาคัง ปลาแรด ปลากด ปลาทับทิม เป็นต้น และบางแห่งทำเป็นห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยว

-- ดูเพิ่ม --