ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,219

ตึกรังษีเกษม รร น่านคริสเตียนศึกษา

ตึกรังษีเกษม โรงเรียน น่านคริสเตียนศึกษา อาคารเรียนหลังนี้สร้างแล้วเสร็จราวๆปี พ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารี นำโดย ดร. ซามูเอล ซี. พีเพิล ชื่อรังษีเกษม มาจากพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีการปรับปรุงอาคารเรียนนี้เป็นพิพิธภันฑ์ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของคณะมิชชันนารและภาพถ่ายเมืองน่านยุคอดีต มี สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ การชมอาคารเก่าแบบตะวันตก และ ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองน่าน

-- ดูเพิ่ม --