ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,150

วัดธรรมจักรเสมาราม วัดพระนอน

วัดธรรมจักรเสมาราม หรือเรียกว่าวัดพระนอน ด้านในวัดมีพระนอนหินทราย อายุกว่า 1300 ปี ที่วัดธรรมจักรเสมาราม มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1200 ที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมจักรเก่าแก่ 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --