ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 813

ไร่ข้าวโพดสุวรรณ

ไร่ข้าวโพดสุวรรณ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพ ช่วงหลัก กม.ที่ 155 -156 ได้รับการดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยบรรยากาศเย็นสบาย พร้อมวิวทิวทัศน์ของทุ่งข้าวโพด ดอกผักเสี้ยนสีชมพู ดอกดาวกระจายหลายหลากสี กลางหุบเขา บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่

นอกจากนั้นไร่ข้าวโพดสุวรรณ ยังเป็นหนึ่งในฉากประกอบละครทีวีมาแล้วหลายเรื่อง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --