ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,041

กังหันลม ห้วยบง

     ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ชมกังหันลมขนาดยักษ์เกือบ 100 ต้น บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ เพื่อพัฒนา "พลังงานลม" เป็นพลังงานทดแทน ทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เวสต์ ห้วยบง 2 และ เวสต์ ห้วยบง 3 เกิดจากการคิดพลังงานในอนาคตที่จะมาทดแทนพลังงานทางธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง"พลังงานลม" ก็ถูกใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากธรรมชาติเช่นกัน จากการศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการและสภาพภูมิประเทศที่จะตั้งกังหันลม ห้วยบง ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก มีพลังงานลมเพียงพอตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นที่ราบสูง และไม่ไกลจากจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า

กังหันลม 1 ต้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2.3 เมกะวัตต์
ระยะเวลาโครงการ 25 ปี
ความสูงของกังหันลม 99.5 เมตร

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.windenergyholding.co.th/

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --