ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,679

วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน หรือที่ชาวทองผาภูมิ รู้จักกันในนามชื่อว่า วัดหลวงปู่สาย ศาสนสถานแห่งนี้มีความสำคัญ ต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ กะเหรียง และ พม่า ที่เลื่อมใส ศรัทธาตลออดมา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคือ พระอุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธเจติยคีรี สร้างจากศิลปะพม่า รวมพระเจดีย์ 80 พรรษา ซึ่งท่านมีแนวคิดพัฒนาวัด คือ ใครมาวัดต้อง "ได้อะไร" กลับไป ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแนวคิด ทางโลกหรือทางธรรม

ทางเข้าวัดท่าขนุน เป็นสะพานไม้

ทางเข้าวัดท่าขนุน เป็นสะพานไม้

ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน

ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ

วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ

ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดท่าขนุน

ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดท่าขนุน

ป้าย วัดท่าขนุน

ป้าย วัดท่าขนุน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --