วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ
ทางเข้าวัดท่าขนุน เป็นสะพานไม้ ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดท่าขนุน ป้าย วัดท่าขนุน

วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ

ที่เที่ยวแนะนำ