ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน
ทางเข้าวัดท่าขนุน เป็นสะพานไม้ ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน วัดท่าขนุน เส้นทางทองผาภูมิ ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดท่าขนุน ป้าย วัดท่าขนุน

ศาสาหลังเก่า ของวัดท่าขนุน

ที่เที่ยวแนะนำ