ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, กาญจนบุรี

อำเภอเมือง
บุญเยี่ยมเจียระไน 593/403 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง โทร. 034-512596 
พลอยไพลิน 420-422 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง โทร. 034-513478
อนันตพลพลอยกาญจน์ 284/31 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง โทร. 034-512144
อำเภอท่าม่วง
บ้านมะขามกวนแก้ว 794/12-13 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง โทร. 034-612178
รจนา 64/2 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง โทร. 034-513667
วิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน 4/4 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง โทร. 034-515363
อำเภอท่ามะกา
วุ้นเส้นท่าเรือ ถนนแสงชูโต (สายใน) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา โทร. 034-561880
อำเภอบ่าพลอย
ศูนย์หัตถกรรมอัญมณีบ่อพลอยเจมส์ 499/1 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย โทร. 034-581192, 034-581095

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --