แก้ไข

เทศกาลประเพณี, กาญจนบุรี

งานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแคว 

จะจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควขึ้นทุกปี ในปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟ สาย มรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และ โบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการ แสดงแสงและเสียง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว

 

รำเหย่ย 

เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราว ๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษ สงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่นคือ ฝ่ายชายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้องนำ ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ขณะร้องแก้นั้นฝ่ายชายและหญิงจะออกมาร่ายรำทีละคุ่เปลี่ยนกันไป มีกลองยาวหนึ่งวง การแต่งกาย ชายนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิงแต่ชุดไทยห่มสไปเฉียง ปัจจุบันนิยมเล่นกันในเขตท้องที่อำเภอพนมทวนเท่านั้น

 

งานวันชาวเรือ ชาวแพ 

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การ แสดงมหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง และการแข่งขันกีฬาทางน้ำประเภทต่าง ๆ เช่น เรือยาว เรือเร็ว และเจ็ตสกี

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --