ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,260

เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ)

เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ)

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู อำเภอ สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
เมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำนั้น เดิมเป็น วัดวังก์วิเวการาม ที่หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้ก่อสร้าง มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมจึงได้ย้ายวัดบนเขา วัดเดิมนั้นได้จมอยู่ใต้น้ำหลายสิบปี เป็นสถานที่ unseen in Thailand สามารถนั่งเรือข้ามมาชมความงานของวัดนี้

ช่วงเวลาที่แนะนำ มีนาคม - เมษายน ช่วงน้ำขึ้นจะเห็นแค่ยอดโบสถ์เท่านั้น
บริเวณภายในของวัดใต้น้ำ

จุดขึ้นเรือ และจุดจอดเรือ

จุดขึ้นเรือ และจุดจอดเรือ

จุดกราบไหว้บูชา หรือไหว้พวงมาลัย

จุดกราบไหว้บูชา หรือไหว้พวงมาลัย

ซุ้มประตูเมืองบาดาล

ซุ้มประตูเมืองบาดาล

ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป

ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป

มุมนี้ถ้ามาในช่วงน้ำไม่ลด จะเสียดายมาก

มุมนี้ถ้ามาในช่วงน้ำไม่ลด จะเสียดายมาก

บรรยากาศเมืองบาดาล ตอนน้ำลด

บรรยากาศเมืองบาดาล ตอนน้ำลด

เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ)

เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ)

เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย

เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย

วิวสวยๆที่ ที่เมืองบาดาล

วิวสวยๆที่ ที่เมืองบาดาล

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --