เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย
จุดขึ้นเรือ และจุดจอดเรือ จุดกราบไหว้บูชา หรือไหว้พวงมาลัย ซุ้มประตูเมืองบาดาล ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป มุมนี้ถ้ามาในช่วงน้ำไม่ลด จะเสียดายมาก บรรยากาศเมืองบาดาล ตอนน้ำลด เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ) เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย วิวสวยๆที่ ที่เมืองบาดาล

เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย

ที่เที่ยวแนะนำ