ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป
จุดขึ้นเรือ และจุดจอดเรือ จุดกราบไหว้บูชา หรือไหว้พวงมาลัย ซุ้มประตูเมืองบาดาล ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป มุมนี้ถ้ามาในช่วงน้ำไม่ลด จะเสียดายมาก บรรยากาศเมืองบาดาล ตอนน้ำลด เมืองบาดาล (วัดใต้น้ำ) เมื่อน้ำแห้งเราสามารถเดินชมได้เลย วิวสวยๆที่ ที่เมืองบาดาล

ซากวัตถุโบราญ มีเศียรพระพุทธรูป

ที่เที่ยวแนะนำ