ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,972

วังน้ำเขียว

วังน้ำเขียว

วังน้ำเขียว นั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใสจนมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียว นั่นเอง...

ไร่องุ่น วังน้ำเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม วังน้ำเขียว.net


วังน้ำเขียว ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดีมาก

วังน้ำเขียว

วังน้ำเขียว

ไร่องุ่น ที่อยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --