ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 909

วัดหัวเวียงใต้

วัดหัวเวียงใต้ ชื่อ "หัวเวียงใต้" มาจากวัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนบนของเวียงใต้ ท้าวสุทธะและแม่เจ้าใจได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2278 โดยมีหม่องส่า หรือนายหม่อง วงศ์เครื่อง พ่อค้าไม้ชาวพม่า เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างพระประธาน พุทธลักษณะขององค์พระจึงเป็นศิลปะพม่าที่น่าชม

-- ดูเพิ่ม --