ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,095

วัดมหาโพธิ์

พระพุทธรูปไม้ ประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางประทับยืนทรงเครื่อง คือใส่มงกุฎและสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์ เดิมประดิษฐานที่วัดพระแก้วในคุ้มเจ้าผู้ครองนครที่ตั้งในเวียงเหนือ คราวหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ในคุ้มสร้างความเสียหายมาก เมื่อเพลิงสงบลงก็พบพระพุทธรูปนี้ล้มปะปนอยู่ในซากปรักหักพังและเถ้าถ่าน ชาวบ้านรู้สึกอัศจรรย์ใจที่พระพุทธรูปไม้ไม่ถูกไฟไหม้ จึงเคารพสักการะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์

-- ดูเพิ่ม --