ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 966

หาดคลองจาก

หาดคลองจาก

หาดเป็นหาดทรายที่ทอดตัวโค้งเรียวเหมือนเสี้ยวจันทร์ มีชายหาดละเอียดเหมือนแป้งและสะท้อนแสงขาวนวลในยามแดดส่อง

สำหรับที่พักตรง หาดคลองจาก มีที่พักไม่มกี่ที่ สักเท่าไหร่ ราคามีหลายราคา และถือว่าเป็นที่นิยของนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ

หน้าชายหาดคลองจาก

หน้าชายหาดคลองจาก

หน้าชายหาดคลองจาก

หน้าชายหาดคลองจาก

หน้าชายหาดคลองจาก

หน้าชายหาดคลองจาก

พระอาทิตย์ยามเย็น หาดคลองจาก

พระอาทิตย์ยามเย็น หาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง แหลมหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง แหลมหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ภาพมุมสูง ชายหาดคลองจาก

ฤดูกาลท่องเที่ยว

พ.ย. - กลางเดือน พ.ค. ของทุกปี

-- ดูเพิ่ม --