การเดินทาง

แก้ไข

Khao Lak เขาหลัก-ลำรู่ พังงา

Thailand Arabiyyah Israel English Swedish Germany Português Finland Poland Netherland Denmark

Norway Spain Russian Italy France Turkey VietnamChinese Korean Japanese 

เขาหลัก | การเดินทางไปเขาหลัก | โรงแรมที่พักเขาหลัก | เที่ยวเขาหลัก

เขาหลัก Kao Lak

การเดินทาง

ทางรถยนต์
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านประจวบฯ-ชุมพร-ระนอง แล้วจากนั้นก็เข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทางทั้งสิ้น 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ไปจนถึงอำเภอท่าฉาง จนไปถึงสี่แยกแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน ไปประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นให้เข้าเส้นทาง หลวงหมายเลข 415 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ก็ให้เลี้ยวขวาจนเข้าสู่ตัวเมืองพังงา หากเดิน ทางจากภูเก็ตใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ผ่านสะพานสารสิน เข้าเขตบ้านโคกกลอยแล้ว เลี้ยวขวา ผ่านอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นระยะทางโดยประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ก็จะเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

ทางรถโดยสารประจำทาง
รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-พังงาทุกวัน มีรถปรับ อากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) รถวี.ไอ.พี ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192

ทางรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ไปอีก ประมาณ 2 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปจังหวัด พังงาอีกประมาณ 58 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร.1566, 280-0060, 628-2000

ที่พักแนะนำ