ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,187

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย สัมผัสคุณค่าของความเป็นไทยในเรือนไทยประยุกต์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 19 ไร่กลางอ้อมกอดของขุนเขาและความชุ่มฉ่ำของลำน้ำภาชี นิยามแห่งภโวทัยนั้น หมายถึง รุ่งอรุณแห่งภพ หรือรุ่งอรุณแห่งความรุ่งเรือง ที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม วัตถุโบราณและพรรณไม้ที่มีคุณค่าของเมืองไทย และมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้จัดแสดงอยู่ภายในอาคาร 2 หลัง ได้แก่ - เรือนทรงไทยหลังใหญ่ 2 ชั้น เรือนไทยหลังนี้สร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี มีความโดดเด่นตรงที่ฝาตัวอาคารเป็นไม้เข้าลิ้นแบบฝาปะกนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทย และมีเสาค้ำเรือนทั้งหมด 94 ต้นดูอลังการยิ่งนัก  - เรือนทรงไทยหมู่เป็นบ้านทรงไทยที่ปลูกด้วยไม้สักทองซึ่งรวบรวมไม้มาจากเรือนไทยโบราณมากถึง 10 เรือน เพื่อนำมาสร้างเรือนทรงไทยหมู่หลังนี้  พิพิธภัณฑ์ภโวทัย  


เรือนไทยที่ไว้จัดแสดงวัตถุโบราณทางเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ภโวทัย 


ค่าธรรมเนียม

ผู้ใหญ่ 20 บาท

เด็ก 10 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบชมฟรี แต่ต้องทำจดหมายก่อนล่วงหน้า