ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,653

น้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)

น้ำตกเก้าชั้น (น้ำตกเก้าโจน)

เดิมชื่อ น้ำตกเก้าโจน แต่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนผึ้งมักจะเข้าใจผิดคิดว่าชื่อ "น้ำตกเก้าโจร" และตีความหมายว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้าย ฟังแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ามาท่องเที่ยว หน่วยงานราชการในพื้นที่จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "น้ำตกเก้าชั้น" แทน น้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงประมาณ 1 กิโลเมตร จากลานจอดรถจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร ต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกตลอดปี จึงทำให้มีน้ำซับตลอดเวลาและก่อให้เกิดธารน้ำธรรมชาติไหลผ่านจากตอนกลางของเทือกเขาลงมายังด้านล่าง กลายเป็นน้ำตกที่มีความงดงามไม่น้อยน้ำตกเก้าชั้นมีทั้งสิ้น 14 ชั้น แต่สามารถเที่ยวได้แค่ 9 ชั้น เนื่องจากชั้นบนกว่านั้นเป็นเขาสูงชันและเหวลึก ที่นี่คุณจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่าเบญจพรรณที่เต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลาย

ป้ายบอกทางเดินไปน้ำตก


น้ำตกชั้น1น้ำตกชั้น 2น้ำตกชั้น 3น้ำตกชั้น 4น้ำตกชั้น 5น้ำตกชั้น 7 น้ำตกชั้น 8น้ำตกชั้น 9สะพานเดินชมน้ำตก