ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,833

ฟาร์มกล้วยไม้-ลันดา

ฟาร์มกล้วยไม้-ลันดา

อยู่ถัดจากอุทยานธรรมชาติวิทยาไปไม่ถึง 1 กม. เป็นสวนกล้วนไม้เอกชน มีพันธุ์กล้วยไม้จำพวก แวนด้า ไว้จำหน่าย

 
ด้านหน้าฟาร์มกล้วยไม้ฟาร์มกล้วยไม้บรรยากาศภายในฟาร์มป้าย ลันดา ออคิด

ค่าธรรมเนียม

20