ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,242

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนเล็กๆ ที่ธรรมชาติให้มา  ถือว่าเป็นธารน้ำร้อนที่ใกล้กรุงมากที่สุด อยู่ใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขับรถจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 2 ชม.  ธารน้ำร้อนกำเนิดจากน้ำแร่ไหลซึมจากน้ำใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาไม่ขาดสายตามลำธารเล็กๆ ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้ำร้อนด้านล่าง  บ่อน้ำแร่ร้อนที่นี่มีบรรยากาศแบบไทยๆ  อย่าคาดหวังถึงความสวยงามเหมือนออนเซนของญี่ปุ่น  แต่ประโยชน์ที่ได้จากวารีบำบัดถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมา

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นของเอกชน ผู้ค้นพบ คือ นายประยูร โมนยะกุล ค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2468  ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เป็นแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์ไหลขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำที่ขึ้นมาจากต้นธารอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส น้ำร้อนที่นี่ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีแร่ธาตุที่ระคายเคือง ใสสะอาด ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน เกลือและแร่ธาตุอื่นๆ น้อยกว่า 1 กรัม/ลิตร เป็นน้ำพุร้อนส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทย มีน้ำร้อนไหลตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลจะน้อยลงบ้างไม่ถึงกับแห้ง


ธารน้ำร้อนบ่อคลึงบ่อน้ำผุด แหล่งป่าต้นน้ำนี่แหละ ต้นน้ำ - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ค่าธรรมเนียม

สระดิน

  • ค่าบริการ คนไทย – ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
  • ค่าบริการ ต่างชาติ – ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท

สระกระเบื้อง

  • ค่าบริการ คนไทย – ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท
  • ค่าบริการ ต่างชาติ – ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 50 บาท

การเดินทาง

จากอ.สวนผึ้ง ไปทางน้ำตกเก้าโจน 16 กม.