ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,462

โป่งยุบ

โป่งยุบ

โป่งยุบ ซั่งจะมีแผ่นดิน ยุบ ทำให้เกิดลักษณะหน้าผาสูงชัน อยู่ในที่ดินของเอกชน ในเนื้อที่ประมาณ 8-10 ไร่ ลักษณะคล้าย แพะเมืองผี จ.แพร่ ละลุ ที่ จ.สระแก้ว กองแลนที่จ.แม่ฮ่องสอน เกิดจากการยุบตัวของดิน ทำให้เกิดเป็นลักษณะต่างๆ กัน อยู่ในพื้นที่ของ ชาวบ้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ซึ่งเกิดจากการปั้นแต่งของธรรมชาติ ที่น้ำใต้ดินกัดเซาะดินเป็นเวลานานเป็นร้อยปี ทำให้ดินยุบตัวลงมาอัดกันแน่นเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน้ำใต้ดินที่กัดเซาะ บางบริเวณจะคล้ายกำแพงเมืองสูงล้อมรอบ ดูยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในยุคโรมัน ดูจากในภาพด้านล่างนะครับ


โป่งยุบ ราชบุรีโป่งยุบประมาณ 3-5 เมตรบางช่วงของหน้าผามีลักษณะเป็นรอยริ้วคล้ายผ้าม่านและเสาดินมีความสวยงามตะปุ่มตะป่ำปรากฏสภาพแผ่นดินยุบมากบ้างน้อย

การเดินทาง

จากถ้ำจอมพล มุ่งสู่เขตอำเภอสวนผึ้ง อีก 29 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวซ้าย สู่ตำบลท่าเคย