ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,829

ถ้ำสาริกา

ถ้ำสาริกา

จากถ้ำค้างคาวเขาช่องพรานจะมีทางแยกซ้ายมือไปอีก ประมาณ 2 กม. ในเขตตำบลธรรมเสน มีเขาลูกเล็กๆ

ถ้ำสาริกา เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเมื่อครั้งอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เคยเสด็จประพาสมาเพื่อราวเอกศกจุลศักราช ๑๒๒๑ และได้ทรงสลักลายพระหัตถ์ (บันทึกการเดินทางของพระองค์) หน้าบริเวณทางขึ้นถ้ำสาริกาตามหลักฐานที่ปรากฏ และเมื่อราว รศ. ๑๑๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประพาส โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทางเรือพร้อมข้าราชบริพารทางเส้นทางคลองบางสอง ร้อย ขึ้นบก ณ เกาะพลับพลา และทรงช้างเสด็จมายังถ้ำสาริกาแห่งนี้ และพระองค์ได้ทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ไว้บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำสาริกา นอกจากนี้ยังยังมีคำจารึกและการลงพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา ภาณุพันธ์วงศ์วรเดช (เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์) บริเวณก้อนหินซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางขึ้นไปยังถ้ำ โดยกล่าวถึงการเสด็จมาประพาสถ้ำสาลิกาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งปีที่เสด็จมา จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มีความหมายและความสำคัญของชาวตำบลธรรมเสน และตำบลใกล้เคียงมายาวนาน


ทางขึ้นถ้ำสาริกาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในถ้ำบริเวณภายในถ้ำสาริกาพระสังกระจายองค์ใหญ่บนยอดเขา