ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,584

เถ้าฮงไถ่

เถ้าฮงไถ่

ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน เถ้าฮงไถ่ เกือบทั้งหมดเป็นงานเซรามิกเพื่อการตกแต่ง ตั้งแต่ชิ้นเล็กถึงใหญ่ มีทั้งแนวสมัยใหม่ และแนวย้อนยุค โดยเน้นรับผลิตงานตามออเดอร์ ราคาสินค้าเฉลี่ยจะสูงกว่าท้องตลาด สูงสุดที่เคยทำคือ โอ่งสูง 2 เมตร ใบละ 8 หมื่นบาท กลุ่มลูกค้า 70% เป็นตลาดในประเทศ ส่วน 30% ส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น

ตลาดสินค้าทางเลือกเฉพาะกลุ่ม เน้นที่คุณภาพ ดีไซน์ และความหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่า ผมอยากให้แต่ละโรงงาน มีแนวคิดไม่แข่งกับคนอื่น แต่ต้องแข่งกับตัวเอง สร้างสรรค์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำโรงงาน ซึ่งจะทำให้ตลาดเซรามิกของราชบุรีเติบโตและยั่งยืน” ทายาทรุ่น 3

โอ่งเน้นที่คุณภาพ ดีไซน์

โอ่งเน้นที่คุณภาพ ดีไซน์

จุดชมงานดีไซน์

จุดชมงานดีไซน์

ป้ายแสดงสถานที่

ป้ายแสดงสถานที่

จุดนี้แวะถ่ายภาพได้สบาย

จุดนี้แวะถ่ายภาพได้สบาย

มุมแนวๆ

มุมแนวๆ

โอ่งลายน่ารัก

โอ่งลายน่ารัก

การเดินทาง

ที่ตั้ง : 234/1 หมู่ที่ 2 ถนนเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3233-7574, 0-3232-3630
เว็บไซต์ : www.thtceramic.com

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.