ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,449

หลวงพ่อแก่นจันทน์

หลวงพ่อแก่นจันทน์

ตั้งอยู่ที่วัดช่องลม อยู่ในใจกลางเมืองราชบุรีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองราชบุรีมานาน โดยมีผู้กล่าวขานว่า เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์


แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

เส้นทาง

วิวสวยๆ ด้านบน

มองเห็นวิวด้านบน

กราบไหว้พระ

ด้านข้างของหลวงพ่อแก่นจันทน์

ระเบียงยื่น

ประวัติ

รูปภาพถ่ายในหลวง

ด้านหน้าหลวงพ่อแก่นจันทน์