ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,337

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตั้งอยู่ที่คลองดำเนินสะดวก เหมาะที่จะไปเที่ยวชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมีเรือขายสินค้าเป็นจำนวนมาก

คลองดำเนินสะดวก แห่งนี้เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำบางยาง แม่น้ำท่าจีน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ถึงประตูน้ำบางนกแขวก แม่น้ำแม่กลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อถึงกันโดยสะดวกขึ้น ตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกที่มีความยาว32 กม. นี้มีคลองซอย คลองเล็ก คลองน้อย แยกออกไปประมาณ 200 คลอง เช่น คลองสี่หมื่น คลองทองหลาง คลองโพธิ์หัก คลองขุนพิทักษ์ คลองศรีราษฎร์ คลองลัดราชบุรี คลองฮกเกี้ยน ฯลฯ

 

 

 

ไอศครีมมะพร้าว

ไอศครีมมะพร้าว

บรรยากาศผู้คนครึกครื้้น

บรรยากาศผู้คนครึกครื้้น

ขนมโบราณหาได้จากตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ขนมโบราณหาได้จากตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ร้านขายโค้ก

ร้านขายโค้ก

นั่งเรือบรรยากาศเย็นๆๆ

นั่งเรือบรรยากาศเย็นๆๆ

จุดขึ้นเรือ

จุดขึ้นเรือ

เรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก

เรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก

เรือนำเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ำ

เรือนำเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ำ