ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,826

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวินเป็นแห่งที่ 2 ที่ได้รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรวมอยู่ด้วย จึงมีการปรับปรุงอย่างใหญ่ในส่วนตัวอาคารทั้งหมด  ทาสีภายนอกใหม่ ทำรั้วเหล็ก ตามแบบพิพิธภัณฑ์สักทอง ปรับปรุงอาคารด้านใน  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้ง ๒ ชั้น นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งลิฟท์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ และ ประชาชน ผู้สูงอายุ  คนพิการ และเด็กได้ใช้ เพื่อขึ้นนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ชั้นบนโดยสะดวก อีกทั้งยังจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส สมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์ และพระอริยสงฆ์ อีก  ๒๐ รูป  มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ศึกษา และกราบไหว้


พิพิธภัณฑ์มงคลนาวินสวยสดงดงามหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์จุดนี้สำหรับกราบไหว้