ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,947

บึงกระจับ

บึงกระจับ

ตั้งอยู่ในเขตสองอำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม แต่สะดวกที่จะเดินทางเข้าไปทางอำเภอบ้านโป่ง ในเส้นทางเบิกไพร-เขางู แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามคลองชลประทาน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กม. บึงกระจับแห่งนี้เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก และ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจึดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก


บึงกระจับ ราชบุรี 

บึงกระจับ ราชบุรี

บึงกระจับ ราชบุรี