ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,692

วัดวังวิเวการาม

วัดวังวิเวการาม

อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยามีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้าจากพม่าหลายร้านจำพวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้
 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การรำแบบมอญ การรำตงของชาวกะเหรี่ยง และในงานประชาชนจะพร้อมใจกันแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญและจัดเตรียมสำรับอาหารทูนบนศีรษะไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

 

มุมแหง่นด้านบน วัดวังวิเวการาม

มุมแหง่นด้านบน วัดวังวิเวการาม

บริเวณภายในวัดวังวิเวการาม

บริเวณภายในวัดวังวิเวการาม

วัดวังวิเวการาม ประตูทางเข้าด้านหน้า

วัดวังวิเวการาม ประตูทางเข้าด้านหน้า

จุดกราบไหว้พระที่วัดวังวิเวการาม

จุดกราบไหว้พระที่วัดวังวิเวการาม

พระพุุทธรูป จุดกราบไหว้ วัดวังวิเวการาม

พระพุุทธรูป จุดกราบไหว้ วัดวังวิเวการาม

บรรยากาศ ด้านหน้า สวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายรูป

บรรยากาศ ด้านหน้า สวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายรูป

ด้านในวัดวังวิเวการาม กราบไหว้ขอพร

ด้านในวัดวังวิเวการาม กราบไหว้ขอพร

ด้านหน้าของพระเจดีย์ทองก็มีจุดบูชา

ด้านหน้าของพระเจดีย์ทองก็มีจุดบูชา

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --