บรรยากาศ ด้านหน้า สวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายรูป
มุมแหง่นด้านบน วัดวังวิเวการาม บริเวณภายในวัดวังวิเวการาม วัดวังวิเวการาม ประตูทางเข้าด้านหน้า จุดกราบไหว้พระที่วัดวังวิเวการาม พระพุุทธรูป จุดกราบไหว้ วัดวังวิเวการาม บรรยากาศ ด้านหน้า สวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายรูป ด้านในวัดวังวิเวการาม กราบไหว้ขอพร ด้านหน้าของพระเจดีย์ทองก็มีจุดบูชา

บรรยากาศ ด้านหน้า สวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายรูป

ที่เที่ยวแนะนำ