ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 9,251

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ลักษณะเป็น เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย โดยตัววัดสร้างจากไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร และมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีกกว่า 100 ปาง วัดพุทธแบบจีนตั้งอยู่ อ.หนองหญ้า-อ.เมือง จ.กาญจนบุรีอยู่ห่างจากตัวเมือง ควรเดินทางโดยรถส่วนตัว เพราะ โดยสารด้วยรถประจำ เริ่มจาก วิ่งเข้าตัวเมือง หาทางไปให้ถึงวัดเทวสังวรารามให้ได้(วัดเหนือ)ข้ามสะพานสมเด็จญาณสังวรที่อยู่หน้าวัด วิ่งไปตามทาง ผ่านสุสานเขาช่องไก่ ผ่านวัดถ้ำเขาปูนผ่านวิทยาลัยเกษตร ผ่านสวนหินสมเด็จ จนถึงปากทางเข้าจะมีเสาประตูทางเข้าอยู่ ขวามือ เสาสีแดงป้ายใหญ่เลี้ยวขวา วิ่งไปตามทางอีก ประมาณ 3-4 ก.ม ตั้งเมื่อ 14 ตุลาคม 2542

บริเวณด้านหน้าของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

บริเวณด้านหน้าของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จุดกราบไหว้

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จุดกราบไหว้

ด้านหน้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

ด้านหน้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

จุดกราบไหว้บูชาขอพร เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย

จุดกราบไหว้บูชาขอพร เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --