จุดกราบไหว้บูชาขอพร เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย
บริเวณด้านหน้าของวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จุดกราบไหว้ ด้านหน้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จุดกราบไหว้บูชาขอพร เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

จุดกราบไหว้บูชาขอพร เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย

ที่เที่ยวแนะนำ