ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,957

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

พิพิธภัณฑบ้านเก่า (Ban Kao Museum) บ้านเก่าเป็นตำบลเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 35 กิโลเมตร บ้านเก่าเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก ในระหว่าง พ . ศ . 2503 – 2505 มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ เครื่องมือและเครื่องใช้ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยหิน เครื่องประดับรูปแบบต่างๆ การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าสะดวกและรวดเร็ว โดยทางรถยนต์สายกาญจนบุรี - สังขละบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 323 แยกเข้าบ้านเก่าที่กิโลเมตราที่ 10 ไปถนนสายลาดยาง ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงบ้านเก่าแยกเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร หรือเดินทางโยรถไฟสายกาญจนบุรี - น้ำตกไปลงที่สถานีบ้านเก่าและเดินทางตามทางรถยนต์อีก 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00-16.00 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า วันนี้ปิดเป็นวันจันทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า วันนี้ปิดเป็นวันจันทร์

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

อาคารหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

อาคารหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --