ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า วันนี้ปิดเป็นวันจันทร์ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อาคารหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า ทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

ที่เที่ยวแนะนำ