เพิ่มรูป แก้ไข View : 17,232

10 เที่ยวกาฬสินธุ์ ต้องห้ามพลาด

10 เที่ยวกาฬสินธุ์ ต้องห้ามพลาด

เมืองฟ้าแดดสูงยาง ต้องเช็คอินให้ได้

 

1. เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนที่คนชาวกาฬสินธุ์นิยมไปกันมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเยอะกว่าทุกฤดูกาล ที่สำคัญแล้วเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ปลา

 

2. พระธาตุยาคู

 พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู หรือที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ และยังมีการจัดเทศกาลบูชาพระธาตุประจำปีทุกครั้งตลอดเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม

 

3. เสมาหิน วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

 เสมาหิน วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของอีสาน วัดนี้มีความโดดเด่น คือ แกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวติและชาดก เหมาะสำหรับนักที่เที่ยวที่ชอบถ่ายภาพ

 

4. อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

 ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ เป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมาก ได้ขุดแต่งโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเป็นซากกระดูกไดโนเสาร์

 

5. พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว 

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว ตั้งอยู่บนยอดเขาภูค่าว มีพระพุทธรูปพระนอนแกะสลักบนแผ่นผายุอายุนับพันปี เป็นสถานที่สักการะของชาวกาฬสินธุ์ ส่วนเรืองวัดยังมีโบสถ์ที่ได้มีการประดับตกแต่งที่สวยงามมาก

 

6. พิพิธภัณฑ์สิริธร

พิพิธภัณฑ์สิริธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่จัดแสดงซากกระดูไดโนเสาร์ และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เหมาะสำหรับพาเด็ๆ ไปช่วงวันหยุดปิดเทรม ราคาค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็กที่มีอายุเกิน 12ปี 10 บาท

 

7. พระพูทธรูปสถานภูปอ

 พระพูทธรูปสถานภูปอ

พระพูทธรูปสถานภูปอ เป็นรูปพระนอนสลักนูนบนแผ่นหินใต้เพิงผาซึ่งยื่นออกมา 3.45เมตร และสูงจากพื้น 2.65เมตร ก้อนหินที่รองรับเพิงบนจึงมีความสูง พอที่จะสลักรูปพระนอนประทับตั่งเตียง พระพุทธไสยาสน์ทั้งสององค์นี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีงานสมโภชพระพุทธไสยาสน์ในเดือนเมษายน ของทุกปีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งศิลปะถ้ำภูปอ ให้เป็นโบราณสถานของชาติ 

 

8. หาดดอกเกต

หาดดอกเกต

9. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์นั้นเป็นอาคารสถานปัตยกรรมไทยทรงจัตุรมุข ภายในมีหลักเมืองเก่าแก่ทำด้วยไม้ทาสีทองอายุหลายร้อยปีสภาพผุพัง เหลือเพียงคีบ และมีซุ้มเตี้ยๆสีทองคลุมไว้

 

10. อูปแต้ม วัดอุดมประชาราษฏร์

อูปแต้ม วัดอุดมประชาราษฏร์

วัดอุดมประชาราษฏร์ มีสิมขนาดใหญ่ขนาด กว้าง 7.85 เมตร ยาว 13.27 เมตร ด้วยฝีมือของสถาปนิกเป็นช่างญวนชื่อ นายทองคำ จันทร์เจริญ (ทองคำ แซ่อึ้ง) จะมี ฮูปแต้ม หรือ ภาพเขียนสี เป็นเรื่องราวของพระเวชสันดร พร้อมเขียนด้วยอักษรธรรม โดยช่างแต้ม เขียนเนื้อเรื่องตามศรัทธาของผู้ว่าจ้าง ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ช่างแต้มได้สอดแทรกแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวอีสานสมัยก่อนลงในภาพ เช่น ล่าหมูป่า ประเพณีงานศพ การละเล่นหัวล้านชนกัน

ที่เที่ยวแนะนำ