ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก,กาฬสินธ์
(รหัสทางไกล 043)

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ได้แก่ แพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิต เนื้อทุบ และเครื่องดนตรีอีสาน 

บ้านโพน อำเภอคำม่วง บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
ร้านนิวเฟรน 291 ถนนเทศบาล 23 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อำเภอเมือง โทร. 043-811849
ร้านไพจิตรแพรวา 170 ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง โทร. 043-811559
ร้านม่านทิพย์ 11-13 ถนนภิรมย์ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์ โทร. 043-811314
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง โทร 043-811271

ที่พักแนะนำ