ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 192

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ มีใบเสมาหินโบราณสลักลายสวยงาม ตัวศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์นั้นเป็นอาคารสถานปัตยกรรมไทยทรงจัตุรมุข ภายในมีหลักเมืองเก่าแก่ทำด้วยไม้ทาสีทองอายุหลายร้อยปีสภาพผุพัง เหลือเพียงคีบ และมีซุ้มเตี้ยๆสีทองคลุมไว้ ด้านหลังหลักเมืองมีใบเสมาหินโบราณสีทองสุกอร่ามปักอยู่บนฐานบัวก่ออิฐถือปูนทางสีแดงเป็นใบเสมาหินทรายซึ่งนำมาจากเมืองฟ้าแดงสงยาง ศิลปะสมัยทวารวดี แกะสลักแบบนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ น่าสนใจไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง


บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาฬสินธุ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์

ที่เที่ยวแนะนำ