แผนที่

แก้ไข

แผนที่ กาฬสินธุ์

 

 

1. วช. ภูพระ PHU PHRA FOREST PARK
2. ภูสิงห์ PHU SING
3. พระพุทธไสยาสน์ภูศาว PHRA PHUT TA SAI YAT PHU SAO
4. วัดสักกะวัน WAT SAKKAWAN
5. เขื่อนลำปาว LAM PAO DAM
6. ภูปอ PHU PO
7. น้ำตกตาดสูง TAT SUNG WATERFALL
ที่พักแนะนำ