ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,669

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร บรรยากาศจำลองและหุ่นไดโนเสาร์นานาชนิด ทั้งยังมีโครงกระดูกไดโนเสาร์กินเนื้อกอร์โกซอรัส ยืนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และหากเราเงยหน้าขึ้น ย่อมสะดุดตากับโครงกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่ที่ถูกแขวนกับเพดาน ลอยอยู่กลางอากาศ ส่วนกระดูกที่งอกจากข้างลำตัวมีลักษณะแผ่แบนคล้ายครีบ ขณะกระดูกส่วนลำคอต่อกันยาวเหยียดไปถึงกะโหลกขนาดเล็ก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปเยี่ยมชม


พิพิธภัณฑ์สิรินธร มีการจำลองหุ่นไดโนเสาร์และฟอสซิลนานาชนิด

พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

หุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ไทรโอนิกซ์ สัตว์ร่วมยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ซากฟอสซิลของไดโนเสาร์

ที่เที่ยวแนะนำ