ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 104

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

หรือวัดบ้านก้อม อยู่ในอาณาเขตเมืองฟ้าแดดสูงยางไม่ไกลจากพระธาตุยาคู เป็นวัดโบราณ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ใบเสมาหินสมัยทวาราวดี ที่ปักอยู่เป็นแนวกำแพงและที่เก็บรวบรวมไว้ในวัดเป็นบางส่วนที่ใบเสมาจำหลักเป็นภาพต่างๆ ส่วนมากสลักเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนา


วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

บรรยากาศภายในวัด

พระอุโบสถ

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

พิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดด อยู่ภายในวัดโพธิ์ชัยเสมาราม

พิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดด

ที่เที่ยวแนะนำ