ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 170

วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์ สิมหรือโบสถ์ของวัดอายุเกือบร้อยปี มีฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา


วัดอุดมประชาราษฎร์

จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดอุดมประชาราษฎร์

จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์

วัดอุดมประชาราษฎร์

ที่เที่ยวแนะนำ